Futurehead

FUTUREHEAD helpt bedrijven en organisaties om hun duurzame en circulaire projecten uit te werken. Via Futurehead lever ik freelance duurzaamheids-management en strategisch advies aan huis en op maat. Ik teken transitietrajecten voor je uit en begeleid ze. Zoek je een pakket kant-en-klare en actuele info of inspiratie over een groen thema of cleantech? Als een onderzoeksjournalist begin ik te graven en ik stel snel een hanteerbaar en toegankelijk dossier voor je samen. Met een vlotte pen maak ik van complexe technische verhalen hapklare brokken voor een breder publiek. Een spreker of gastdocent nodig over sustainability of een copywriter over groene thema’s? Laat maar komen! Tot slot houd ik er van om op projectbasis in een ploeg snel de neuzen in dezelfde richting te helpen zetten en mensen te laten samenwerken.

Aerocircular®

Aerocircular® is een nieuw Belgisch bedrijf dat economisch end-of-life passagiersvliegtuigen ontmantelt, maximaal luchtwaardige onderdelen en componenten recupereert, overige onderdelen en materialen nieuwe bestemmingen geeft en wat rest finaal op ecologische wijze recycleert. Samen met een groep gedreven en ervaren collega’s sta ik mee aan de wieg van het bedrijf en ik ben er Chief Sustainability Officer. Ik waak over het duurzaam handelen binnen alle takken van de bedrijfsvoering en ga op zoek naar optimale nieuwe bestemmingen voor de vliegtuigonderdelen en -componenten die niet meer luchtwaardig zijn. Het gaat daarbij vooral over diverse metalen, maar ook over bijvoorbeeld textiel en kunststoffen.

Antwerpen

Sinds de verkiezingen van oktober 2006 maak ik deel uit van de gemeenteraad van de stad Antwerpen. Als vice-fractieleider voor de sp.a ligt mijn focus op stadsontwikkeling, mobiliteit en verkeersveiligheid, leefmilieu en circulaire economie. Ik geloof sterk in de rol die steden kunnen spelen in de transitie naar een duurzame economie. Eerder dan een bron van problemen, ligt in steden de kiem voor oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van de toekomst zoals klimaatverandering, kwaliteit van onze leefomgeving en harmonieus samenleven in diversiteit. De stad als oplossing dus, tevens de naam van een Facebookpagina die ik samen run met Kathleen Van Brempt.

circulaire economie - duurzaamheid - transitiemanagement - milieubeleid - openbaar vervoer en groene mobiliteit  - strategische communicatie - ecologie en biodiversiteit - de stad als oplossing - Europa - projectmanagement - cleantech copywriting - beleidsadvies - spreker
Load More

Ik speelde ooit krakkemikkig gitaar bij ‘Five Plastique Bags’ waarmee we in oktober  1996 op een volle Oude Markt in Leuven Student Welcome mochten openen voor Soulwax en Gorki.

Overbodig weetje

Gezien mijn achternaam lag mijn bijnaam op school voor de hand: ‘de wasbeer’. In een ander universum (Kessel-Lo) liep toen een scoutsmeisje rond met wasbeer als totem. We hebben twee kleine wasbeerkes intussen.

Overbodig weetje

Voor het behalen van mijn diploma bio-ingenieur schreef ik een thesis over eekhoorns en over de mate waarin hun verplaatsingen beïnvloed worden door de kenmerken van het landschap. Echt waar.

Overbodig weetje

Ik hang op Facebook regelmatig de betweter uit wanneer krantenredacties verkeerde foto’s plaatsen bij berichten over planten en dieren. Foto’s van padden bij teksten over kikkers, bijen bij wespen, zeeleeuwen bij zeehonden. Vandaar: check de hashtag #whatthephoque op Facebook ;-).

Overbodig weetje